Το Porto Carras Grand Resort είναι κάτοχος του οικολογικού σήματος Green Key και βραβεύεται κάθε χρόνο για τα κρυστάλλινα νερά των παραλιών και της Μαρίνας με Γαλάζια Σημαία.

Αναδεικνύοντας ένα μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί, το Porto Carras Grand Resort είναι αφιερωμένο σε πρακτικές και προγράμματα που σέβονται τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

 

Ως κορυφαία ελληνική εταιρεία διαχείρισης φιλοξενίας, υποστηρίζει το περιβάλλον με πράσινες πολιτικές αναφοράς μέσω μιας σειράς περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών: μονάδα παραγωγής τριπλής αφαλάτωσης και πόσιμου νερού, μονάδα επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων, βιολογική καλλιέργεια, συστηματική ανακύκλωση, έλεγχος ποιότητας προϊόντων, αντλίες θερμότητας και ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Περισσότερα Διαβάστε λιγότερο