Υπάρχουν 10 διαφορετικές περιοχές όπου είναι διάσπαρτες 523 πολυτελείς κατοικίες. Κάθε γειτονιά βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή στο θέρετρο, προσφέροντας διαφορετική θέα, περιλαμβάνοντας από 11 έως 143 κατοικίες. Τα μεγέθη του οικοπέδου κυμαίνονται από 100 έως 2000 μ² (1076 έως 21528 τετρ.πόδια.). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης γειτονικών οικοπέδων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν βίλες διπλού μεγέθους.

Regions