Αρχαία Όλυνθος

Τα ερείπια της Ολύνθου, στην πλαγιά ενός λόφου που βλέπει στον Τορωναίο Κόλπο, συμπεριλαμβάνονται στους καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους και φημίζονται για τα παλαιότερα γνωστά μωσαϊκά δάπεδα.