Στάγειρα

Πατρίδα του σπουδαίου φιλόσοφου Αριστοτέλη, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφικής σκέψης στην αρχαιότητα μαζί με τον δάσκαλό του Πλάτωνα.