Εγκαταστάσεις της Μαρίνας

Λιμενικές εγκαταστάσεις

Η Μαρίνα διαθέτει 315 θέσεις ελλιμενισμού και παρέχει δυνατότητα πρόσδεσης σε σκάφη και superyacht συνολικού μήκους έως και 60 μέτρων. Βρίσκεται σε μια ιδανικά προστατευμένη τοποθεσία που χαρακτηρίζεται από ήπιο κλίμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το λιμάνι και το κανάλι εισόδου έχουν βάθος 5,5 μέτρα (18 πόδια). Η πλοήγηση στους διαύλους είναι εύκολη, το λιμάνι είναι ευρύχωρο με καθαρό νερό και διαθέτει πλήρους μεγέθους διαβάθρες, ύψος αποβάθρας κατάλληλο για τα σκάφη που προσεγγίζουν τις προβλήτες και πλατιές σταθερές πλωτές αποβάθρες. Με την απαραίτητη πρόβλεψη για συντήρηση, επισκευή και 24ωρη φύλαξη από ξηράς και προστασία με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), οι εγκαταστάσεις της Μαρίνας περιλαμβάνουν:

Εγκαταστάσεις και

Υπηρεσίες της μαρίνας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρχεία

Τιμοκατάλογος και Ειδικές προσφορές