Βεργίνα

Επισκεφθείτε τους τάφους των Μακεδόνων βασιλέων, μεταξύ άλλων τον τάφο του Φίλιππου Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θαυμάστε τα πλούσια χρυσά και άλλα κτερίσματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.